WYWIAD Z ADĄ YVARS ALI MANGERA

Ada Yvars i Ali Mangera: „Naszym celem jest zbudowanie atmosfery spokoju i skupienia umożliwiającej modlitwę i kontemplację. Modlić się i kontemplować można oczywiście również na zewnątrz, wśród natury, co może być nawet silniejszym doświadczeniem duchowym.

WYWIAD Z MARKIEM ŠTĚPANEM

Marek Štěpan: „Doskonałość to abstrakcja. W rzeczywistości ani podłogi, ani ściany nigdy nie są doskonałe. W strukturze budynku i wykorzystanych materiałach zawsze widać ślad ludzkiej ręki, trochę jak indywidualny podpis. Lubię takie niedoskonałości”.

WYWIAD Z JANEM OLAVEM JENSENEM

Jan Olav Jensen: „Tak, lubię architekturę, która jest wieloznaczna, intelektualnie otwarta i podatna na wiele interpretacji. We wszystkim, co tworzy człowiek, bardzo interesuje nas struktura, geometria i kompozycja. Kluczowe jest dla mnie to, że jako architekci mamy do czynienia ze zmianą.”

ODDAWANIE CZCI I KONTEMPLACJA

Charakter religii i sposób, w jaki religijność przejawia się w danej społeczności widać po budynkach służących oddawaniu czci i kontemplacji. Każdy architekt pracujący nad miejscem, w którym gromadzą się ludzie, aby praktykować swoją wiarę – bez względu na to, czy jest to meczet, kościół, synagoga czy świątynia – interpretuje poprzez swój projekt znaczenie doświadczenia religijnego w XXI w.

PROJEKTY

Załączamy jako inspirację zdjęcia wnętrz kilku budynków, w których zastosowano podłogi i pokrycia mebli wyprodukowane przez Forbo Flooring. Projekty te znajdują się w różnych częściach świata i pokazują wiele możliwych zastosowań produktów Forbo.

TWORZENIE LEPSZEGO ŚRODOWISKA

Avinode Group, szwedzka firma technologiczna, potrzebowała biura o wyraźnej tożsamości i silnym elemencie przyciągającym. Koncentrując się na rozwiązaniach promujących zdrowe nawyki i równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, pracownia White Architects zaprojektowała we wnętrzu wiele niestandardowych elementów.